AŞKIMIN BEDEN DİLİNİ YAZDIM ?

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 11 Nisan 2013 15:47

Model Açıklaması

Yaptığım televizyon programlarında ve verdiğim semi-

nerlerde izleyicilerden sürekli aynı talebi alıyordum. Anlat-

tıklarınızı okuyabileceğimiz tekniklere ulaşabileceğimiz bir

kitap istiyoruz diye.

Türkiye‘de ve Avrupa‘daki seminer ve eğitimlerimizi takip

eden tüm dostlar Aşkımın Beden Dili sayesinde pratik be-

den dili ve yüz okuma tekniklerine ulaşabilecekler. Bu eser-

deki bilgileri sadece özel hayatınızda değil aynı zamanda iş,

aile ve sosyal hayatınızda da kullanabilirsiniz.

Aslında, uzun zamandır düşünüyordum ama işlerimin

yoğunluğundan konsantre olamıyordum. Galiba itici bir

güce de ihtiyaç duyuyordum.

Meğer Destek Yayınları da bu projeyi düşünüyor-

muş. Yayınevinin koordinatörü canım arkadaşım Yelda

Cumalıoğlu’yla bir gün Taksim’de buluştuk.

Cemil İpekçiyle yapacağımız bir dizi projesi için toplan-

tıya gidiyorduk. Yelda’nın projesi olan bu komedi dizisi için

buluştuğumuzda heyecanla Cemil Bey’in atölyesine daldık.

Uzun süren toplantıda bayağı yoğunlaşıp motive olmuşken

Yelda’nın gözlerinden başka şeyleri de düşünmeye başladığı-

nı hissediyordum.

Çünkü, dizi hakkında konuşurken, ben de yapılabilecek-

ler hakkında fikirlerimi söylerken Yelda’nın gözleri sağ yu-33 Aşkım Kapışmak

karı doğru kalkıyordu. O anda görsel planlar yaptığını anla-

mıştım. Farkında olmadan yaptığı saniyelik plandan hoşnut

olup dudak ve göz kenarları kırışıyor, tebessüm ediyordu.

Gözbebeklerinin büyüdüğü anlarda heyecanlandığını anla-

mıştım.

Heyecandan bedeni sürekli hareket halindeydi ve sık sık

çay alabilir miyim diyordu, yani enerjisi artmaya başlamıştı.

Hızlı ve çabuk düşünebildiği için etrafındaki her şey ona

yavaş geliyordu. Bu yüzden çayını hızlı içiyor, konuşmala-

rındaki kelimeler azalıp zihninde tasarılar yapıyordu.

Toplantımız bitti ve Cemil Bey’in atölyesinden çıktık.

Yolda bedeniyle yanıma yaklaşınca bir şeyler söyleyeceğini

anladım, onu konuşturmak için o sihirli cümleyi sesli söyle-

dim: “Yelda, aslında çok güzel şeyler yapabiliriz.”

Yelda:

“Aşkımın beden dili.”
“Ne?”

“Aşkımın Beden Dili kitabını yazabilirsin.”

Bir cümleyle yoğunlaşmam gereken projeyi adlandırdı ve

karar verdik.

İşte AŞKIMIN BEDEN DİLİ ellerinizde.BEDEN DİLİ MESAFELERİ

Kelimelerimizin mesafesi olduğu gibi bedenimizin de ile-

tişim esnasında mesafeleri vardır. Her yerde her insana karşı
istediğimiz gibi davranamayız. Aynı şekilde başkalarının da

bize istedikleri gibi davranmasını istemeyiz. İletişimin en

önemli parçası olan beden dilimizi genellikle hesaba kat-

mayız, çünkü her şeyi kelimelerle hallettiğimizi zannederiz.

İnsanoğlu bir gün ağzını aslında çoğunlukla yalan söylemek

için kullandığını anlayacak. Gerçekleri her zaman beden dili
söyler ve bunu elbette fark edeceğiz. Şimdiki yüzyılda genç-

ler, yetişkinler, her sektörden her kültürden insanlar iletişim

becerilerini geliştirmek için bu tip eğitimlere katılıyorlar. Be-

nim de danışmanlık yaptığım kurumlar ve merkezimizdeki

eğitimlere katılanlar en çok etkili iletişim kurmakta ustalaş-

mak istiyorlar. Çünkü çağ iletişim çağı. Kitleleri peşinizden

sürüklemeniz için bedeninizin, iletişim tarzınızın farkında

olmalısınız .Dikkat ederseniz nedenini bilmeden bazılarından çok et-

kilenir ve hoşlanırsınız, aslında bu tamamen o kişinin beden

hâkimiyeti ve farkındalığıdır.

Kişisel Alan (46 cm – 120 cm): Arkadaş ve dostlarırmzın

kullandığı alandır. Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşabilen

iki kişi için uygun bir mesafedir. Bu mesafede insanlar ken-

dilerini daha rahat hissettikleri için daha iyi iletişim kurar-26 Aşkım Kapışmak

lar. Kokteyllerde, sosyal etkinliklerde, arkadaş toplantıların-

da başkalarıyla aramızdaki mesafedir.

Kişisel alanın ihlali de huzursuzluk ve stres yaratır. Şöyle

ki Amerika Birleşik Devletleri’nde Chesapeake Körfezinin

Maryland açıklarında yer alan James Adasındaki geyik

nüfusu üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaya

göre James Adasında yaşayan geyikler, adada bol miktarda

yiyecek olmasına, hiç avcı bulunmamasına ve enfeksiyon

tehlikesi olmamasına rağmen topluca ölmektedir. Sonuçta

araştırmalar geyiklerin, nüfus arttıkça her bir geyiğin kişi-

sel bölgesinin yok olmasından kaynaklanan stresin yol açtığı

adrenalin bezlerinin aşırı çalışmasından öldüğünü ortaya çı-

kardı. Adrenalin bezleri büyüme ve üremenin düzenlenmesi

ve vücut savunma seviyelerinin belirlenmesinde önemli bir

rol oynarlar. Böylece ölümlere yol açan şeyin açlık, enfek-

siyon veya saldırı değil aşırı nüfusun yol açtığı strese karşı

fizyolojik bir tepki olduğu anlaşılmıştır. Bunun ışığında en

yüksek insan nüfusu yoğunluğuna sahip bölgelerin neden

en yüksek suç ve şiddet oranına da sahip olduğunu anlamak

mümkündür .Kişisel alan aynı zamanda mahrem alanınızdır. Sevdik-

lerinizi kişisel alanlarınızda tutmanız gerekir. Bazen canınız

çok sıkıldığında, üzgün olduğunuzda sevdiğinize sarılmak

ister ama konuşmak istemezsiniz. Ne iyi gelir değil mi? Çün-

kü bu alanın iyileştirici özelliği vardır. Çocuklarınız da hep

bu alanınızda olmak isterler. Size yakın olmak aslında ken-

dine yakın olmaktır. Bazı insanlar aşk yaşarken bile mahrem

alanlarını kullanmaktan çekinirler. Bu bağlamda beden di-

linizi iyi tanımanız gerekir. Erkekler hemen mahrem alanı-

nıza girmek isteyebilir. Ama bir kadın bir erkekle ilk tanış-A^lımır ı Dili 27

tığında onu hemen kişisel alanına almamalıdır, çünkü erkek

hemen alanınıza girerse sizden çabuk soğur. Yavaş yavaş be-

del ödeyerek ve hak ederek kişisel alanınıza girebilmelidir.

Bu, erkeği de size karşı daha bağlı kılar.
Sosyal Alan (120 cm – 350 cm): Yabancılar, örneğin

evimizde tamirat yapan tesisatçı veya doğramacı, postacı,

bakkal, işyerindeki yeni eleman ve çok iyi tanımadığımız

kimselerle aramızdaki mesafe budur. Ayrıca resmi görüş-

melerimizin de yapıldığı alandır. Mesela iş görüşmeleri için

uygun bir mesafedir. Aşk bu mesafeyi sevmez, çünkü bu me-

safe aşktan uzaklaştırır insanı. Bazen sevdiğiniz herhangi bir

yerde ona koyduğunuz bu sosyal mesafeden yanlış anlamlar

çıkarabilir. Ona bu durumu anlatabilmeniz gerekir. Ayrıca

âşık olduğunuz kişi kendisinin dışındakileri bu mesafede

tutmanızı ister. Yani arkadaşlarınızı, dostlarınızı sizin sosyal
mesafenizde gördüğünde rahatlar. Çünkü sadece kendisinin

mahrem alanınızda olması gerektiğini düşünür. Hepimizin

başına gelmiştir, bazen sevdiğiniz kişi sizi uyarır, “Ne gerek

var o kadar samimi oluyorsun başkalarıyla?” diye. Aslında

sizi seyreder ve bu anlamı çıkarır. Genellikle sevdiklerimi-

ze kızdığımızda onları farkında olmadan iteriz, yavaş yavaş

sosyal alanımıza alırız. îşte bu bir yıkım olur onlar için. Çün-

kü siz ittikçe onlar daha çok yaklaşmak isterler size.

Toplumsal (Ortak) Alan (350 cm ve üstü): Topluma

açık, tanımadığımız kişilerle birlikte kullandığımız alandır.

Örneğin kalabalık bir gruba hitap ettiğimizde durmayı ter-

cih ettiğimiz rahat mesafe budur.

Ama tüm tanışmalar bu ortak alanda başlar. İlk tanışma-

da mekân ya da ortam neresi olursa olsun uzaktan bakışma-

larla başlar ilişki. Her insan tanımadığını bu mesafede tutar.Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın

Marifettıame’sine Göre Beden Dili

18. yüzyılda yaşamış ünlü bilimadamı ve mutasavvıf Er-

zurumlu İbrahim Hakkının (1705-1771) Marifetnamesi an-

siklopedik bir kitap olması itibariyle, beden dili ve yüz oku-

ma sanatına büyük yer vermiştir. Olgun bir mutasavvıf olan

İbrahim Hakkı, çok sayıda eser yazmıştır. Bu eserler arasın-

da en meşhur olanı ise Marifetname olmuştur. O zaman için

önemli bir eser olan bu araştırmaları şimdilerde dünyanın

birçok ülkesinde kullandıklarını biliyoruz. Bizim ülkemizde

de birçok uzman bu kaynaklardan faydalanmaktadır. Ger-çekten çok ilginç saptamalar ve deneyimlerden yola çıkılmış.

Yüzde yüz baz alıp genel gerçekler haline getirmeden incele-

menizi tavsiye ederim.

Erzurumlu İbrahim Hakkının eseri Marifetname’den bir

bölüm:

S Boyu uzun olanların kalbi saf ve temiz olur.

Kısa boylu olanların hileleri, aldatmaları çoktur.

Orta boylu olanlar akıllı ve hoş huylu olurlar.

Saçları sert olan kimse, akılla atılganlığı bulur.

S Saçları yumuşak olanlar saf ve utanması az olur.

V    Saçı sarı olanın işi, kibirlenme ve kızgınlıktır.

Siyah saçlı olan sabırlıdır, onu ara.

V    Kumral saç güzeldir, sahibi bedelsizdir.

S Saçı az olan lütufkâr, anlayışlı ve nazik olur.

V    Başı küçük olanın aklı azdır, gizli şeyin varsa ona söyleme.

V    Başının tepesi yassı olan keder çekmez.

S Başının derisi ince olan, hayır yapar, zarar vermez.

V    Kel adama yaklaşma, kötü huylu olur, ondan sakın.

■/ Alnı dar olanın içi de dar, sıkıntılı olur.

S Alnı yumru olan, çirkin ve kalın kafalı olur.

•/ Alnı enli olan kötü huylu olur, çünkü hastadır.

V    Alnı normal olanı emin bil.
Alnı buruşuksuz olan, şüphesiz tembel olur.

V    Alnı uzun olan anlayışlı, kısa olan cömert olur.

Kaşlarının arası buruşuk olan, üzüntü yükünü taşır.

Kulağı çok büyük olan, bilgisiz ve tembel olur.•/ Burun ucu top olan, neşeli olur.

Burun ucu ağzına yakın olan adamdan sakın.

S Burun delikleri geniş olanın içi kibir ve kıskançlıkla

doludur.

Burun kanatları dar olan kişide küsme ve inat çok olur.

V    Burnu enli olan kimse şehvete tutkundur.

S Burnu eğri olan kimsenin düşüncesi, işi başarıya ulaş-

tırmaktır.

S Küçük ağızlı olan güzel fakat çok korkak olur.

V    Büyük ağızlı cesur, eğri ağızlı kötü olur.

•/ Genizden söylenen sözler, kibirlenmeden olsa gerek.

•/ İnce sesli erkeklerin işi, kadına şehvet duymaktır.

S Erkek sesli kadınların çoğu yalan söyler.

V    Çabuk konuşan, ince anlayışlıdır.

V    Kaba sesli olanın gayreti ve yardımseverliği fazladır.

S Çatal sesli olan, halktan kötülük geleceğini sanır.

S Yüzü güleç, sözü tatlı olan insan azizdir, sevilir.

İnce ve kırmızı dudaklı kimse, söyleneni iyi anlar.

V    Bil ki kalın dudaklının kızgınlığı ağırdır.
V    İri dişliler, çok defa yaman işler yapar.

S Normal dişi olanların, işi hoş ve doğrudur.

S Kokusu hoş olanın, huyu da güzeldir, hoştur.

V    Çene kemiği ince olanın, aklı da hafif olur.

Enli çenenin sahibi kaba olur.
V    Çenesi normal olan, akıllı ve güzel olur.

V    Uzun sakallı kişi hünersiz olur.V    Sık sakallı kişi kabadır, sohbetini de uzatır.

S Siyah ve az sakallı olmak zekâya delildir.

•/ Hiç kılı olmayan köse adamın hilesi çok olur.

V    Sakalı değirmi olanın kemali de çoktur.

Kafası enli olan ahmaklık illetine tutkundur.

V    Boynu çok uzun olanın olgunluğu az olur.
S Boynu ince olan cahil olur.

S Boynu kalın olan gece gündüz yiyici olur.

S Boynu kısa olanın hilesi çok olur.

S Boynu normal olanın işi iyilik yapmaktır.

V    Her uzvu normal olan, şüphesiz ki güzel olur.

 

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.